ROZWÓD

Bilans małżeństw sporządzony przez GUS w minionym roku, uwzględniający dane z 2016 r. ukazuje, że na 193 455 zawartych małżeństw w Polsce, 63 497 uległo rozwiązaniu przez rozwód, co stanowi 32, 82 %. W województwie zachodniopomorskim w 2016 r. na 8 256 małżeństw, rozwodem zakończyło się 3 130 (około 38 %). Zatem średnio 1/3 małżeństw kończy się rozwodem. Sporo, ale na tle krajów Europy Zachodniej polskie statystyki wypadają nie najgorzej. Nadal wyprzedzają nas Belgia, Dania, Niemcy czy Holandia.  Do tej pory rekordowym rokiem w Polsce był rok 2006, kiedy to orzeczono aż 72 000 rozwodów. W miastach ludzie rozwodzą się trzy razy częściej niż na wsiach. Jako przyczynę rozwodu małżonkowie najczęściej wskazują niezgodność charakterów. Postępowanie o rozwód w większości przypadków zostaje zainicjowane przez kobietę, a najczęściej rozwód zapada bez orzekania o winie małżonków.

Gdy mamy już za sobą tę trudną decyzję, należy dobrze przygotować się do procesu.

Kiedy możemy uzyskać rozwód?

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze łączące małżonków, zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Możemy wyróżnić 10 najczęstszych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego:

 • niezgodność charakterów,
 • zdrada,
 • nadużywanie alkoholu,
 • narkomania,
 • agresja,
 • wrogi stosunek do rodziny współmałżonka,
 • nieporozumienia na tle finansowym,
 • dłuższa nieobecność,
 • różnice światopoglądowe,
 • niedopasowanie na tle seksualnym.

Ustalenie czy określona sytuacja może być uznana za przyczynę rozkładu pożycia, a w konsekwencji podstawą do rozwodu nie jest łatwe, dlatego już na etapie przygotowywania pozwu należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację i wskazać najważniejsze okoliczności i dowody.

Oprócz samego orzeczenia rozwodu konieczne będzie rozstrzygnięcie o kwestiach dodatkowych, takich jak:

 • któremu z małżonków po rozwodzie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi,
 • w jakiej wysokości alimenty należy zasądzić,
 • w jaki sposób ustalić kontakty między dziećmi a rodzicami,
 • jak podzielić wspólny majątek małżonków,
 • w jaki sposób małżonkowie będą korzystać ze wspólnego mieszkania, itp.

Przygotowanie pozwu i przejście przez cały proces rozwodu, mogą być trudne pod względem merytorycznym i psychicznym. Dlatego warto skorzystać z pomocy i wsparcia profesjonalisty.

Pomożemy Ci przygotować się do tego postępowania. Doradzimy m. in. do jakiego sądu należy złożyć pozew, jaką opłatę należy uiścić, jakie dokumenty należy zgromadzić, jak ustalić grafik kontaktów z dziećmi, w jaki sposób sporządzić plan podziału wspólnego majątku.

Zapraszamy do kontaktu.

Zuzanna Jędrzejewska

Radca prawny

POLISOLOKATY, czyli umowy ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi, to bardzo skomplikowane i ryzykowne produkty inwestycyjne.

Wielu Klientów, decydując się na tego typu inwestycję, nie wiedziało, z jakim ryzykiem się ona wiąże. Ubezpieczeni, którzy chcieli rozwiązać zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę zobowiązani byli do zapłaty tzw. opłaty likwidacyjnej, która w wielu przypadkach odpowiadała wysokości zainwestowanego kapitału. UOKiK nałożył wielomilionowe kary na kilka instytucji finansowych, które w sposób nierzetelny informowały swoich klientów o ich prawach i obowiązkach, zaś zapisy umów dotyczące wygórowanych opłat likwidacyjnych uznane zostały przez sądy za tzw. klauzule abuzywne i wpisane na listę klauzul niedozwolonych prowadzonych przez UOKiK. Tym samym dla Klientów lokujących swoje oszczędności na tzw. polisolokatach otworzyła się możliwość odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

Jednak szansa odzyskania tych opłat nie jest uprawnieniem nieograniczonym w czasie. Opłata likwidacyjna stanowi świadczenie nienależne i zgodnie z aktualną linią orzeczniczą termin przedawnienia wynosi 10 lat. Z racji tego, iż największa popularność na tego typu produkty to lata 2008-2009, większość klientów, którzy stracili swoje środki, zrywając umowę z ubezpieczycielem już w pierwszym roku ma już niewiele czasu. Ich ewentualne roszczenia zaczną się przedawniać w 2018-2019 roku.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szczegółowej analizy możliwości prawnych dotyczących zawartych z instytucją finansową umów. Reprezentujemy ubezpieczonego na każdym etapie postępowania w sprawie odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

Zapraszamy do kontaktu.

www.jllegal.pl

kancelaria@jllegal.pl

tel. + 48 731 995 970

radca prawny Zuzanna Jędrzejewska

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2018 roku wystartowały

– czas przygotować wniosek o dofinansowanie!

Szukasz źródeł finansowania na start?

Czy wiesz, że po spełnieniu odpowiednich warunków możesz otrzymać bezzwrotne środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu czy towaru, aby ruszyć z własnym biznesem?

Wiele firm powstało, przetrwało i rozwinęło się dzięki dotacjom. Z tej formy pomocy skorzystało w poprzednim roku kilku klientów naszej Kancelarii rozpoczynających bądź prowadzących swój biznes – dołącz do nich!

Skontaktuj się z Nami a przeprowadzimy w Twojej firmie audyt możliwości dotacyjnych. Powiemy Ci jak przygotować prawidłowy i skuteczny wniosek o dofinansowanie na realizację Twojego pomysłu. Zapoznamy Cię z warunkami, jakie należy spełnić by skorzystać z bezzwrotnej formy pomocy. Pomożemy przy sporządzeniu biznes planu, gromadzeniu niezbędnych dokumentów oraz przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Prowadzisz własny biznes i chcesz się dalej rozwijać?

Skontaktuj się z Nami a my powiemy Ci, w jaki sposób pozyskać środki na szkolenia i kursy dla Ciebie i dla Twoich pracowników.

Zuzanna Jędrzejewska

radca prawny

Nowa lokalizacja kancelarii

Informujemy, że z początkiem listopada 2017 r. Kancelaria Radcy Prawnego Zuzanna Jędrzejewska zmieniła lokalizację. Jesteśmy do Państwa dyspozycji w nowej siedzibie przy ul. Panieńskiej 12/1 w Szczecinie, jak i pod numerem telefonu + 48 731 995 970. Zapraszamy do kontaktu. – Zespół Kancelarii

TOP