Polityka prywatności

W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy w jasny i przystępny sposób poinformować Państwa o zakresie przetwarzania danych osobowych, Państwa prawach i Naszych obowiązkach.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zuzanna Jędrzejewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Radcy Prawnego Zuzanna Jędrzejewska” z siedzibą w Szczecinie, ul. Panieńska 12/1, 70-535 Szczecin, NIP 8542309494, dalej „Administrator”.

Jak można się z Nami skontaktować w sprawie danych osobowych?

Możecie Państwo skontaktować się z nami na kilka sposobów, tj.:

 • Osobiście w siedzibie Administratora,
 • Listownie na adres: ul. Panieńska 12/1, 70-535 Szczecin,
 • E-mailem na adres: kancelaria@jllegal.pl,
 • Telefonicznie: + 48 731 995 970.

Jak możemy wejść w posiadanie Państwa danych osobowych?

 Możecie Państwo przekazywać nam dane osobowe podczas:

– kontaktowania się z Nami poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej,

– korzystając z treści dostępnych na stronie internetowej,

– w toku zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe wykorzystujemy:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu świadczenia pomocy prawnej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 1. c) w celach podatkowych i rachunkowych, w zakresie w jakim przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników strony internetowej, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. f) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Niniejszym informujemy, że zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych łatwo możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Wówczas jednak może się zdarzyć, że nie będziemy mogli świadczyć Państwu określonych usług.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszych usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie wówczas swoje dane osobowe takie jak m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej i inne. Korzystając ze strony internetowej Administratora wchodzimy w posiadanie również innych danych, takich jak adres IP urządzenia (komputera, laptopa, telefonu komórkowego) z którego korzystacie Państwo przeglądając Naszą stronę internetową.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Państwa dane osobowe – jeśli będzie to konieczne abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

1.osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2.podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzaniach danych.

Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Was podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwu prawo do jej zakwestionowania.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu będziemy przetwarzać dane niezbędne do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzając je w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Jakie uprawnienia przysługują Państwo i jak je zrealizować?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do tych danych,
 2. poprawienia danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych niekompletnych,
 3. usunięcia danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w zakresie określonym w RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Nami.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jeżeli jednak uznacie Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą informacją, której przekazanie wynika z obowiązków nałożonych na Nas przez RODO.

Polityka cookies

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika w celu:

– realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu, wprowadzania i zapisywania pewnych informacji,

– tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,

– tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej „Google”) służącej do analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzysta z cookies. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach Google. Informacje o zabezpieczeniu danych przetwarzanych przez Google, znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie cookies, w tym na potrzeby działania „Google Analytics”. Korzystając z tej witryny użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google danych użytkownika zawartych w cookies w sposób i w celach określonych powyżej.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

radca prawny Zuzanna Jędrzejewska

 

ROZWÓD

Bilans małżeństw sporządzony przez GUS w minionym roku, uwzględniający dane z 2016 r. ukazuje, że na 193 455 zawartych małżeństw w Polsce, 63 497 uległo rozwiązaniu przez rozwód, co stanowi 32, 82 %. W województwie zachodniopomorskim w 2016 r. na 8 256 małżeństw, rozwodem zakończyło się 3 130 (około 38 %). Zatem średnio 1/3 małżeństw kończy się rozwodem. Sporo, ale na tle krajów Europy Zachodniej polskie statystyki wypadają nie najgorzej. Nadal wyprzedzają nas Belgia, Dania, Niemcy czy Holandia.  Do tej pory rekordowym rokiem w Polsce był rok 2006, kiedy to orzeczono aż 72 000 rozwodów. W miastach ludzie rozwodzą się trzy razy częściej niż na wsiach. Jako przyczynę rozwodu małżonkowie najczęściej wskazują niezgodność charakterów. Postępowanie o rozwód w większości przypadków zostaje zainicjowane przez kobietę, a najczęściej rozwód zapada bez orzekania o winie małżonków.

Gdy mamy już za sobą tę trudną decyzję, należy dobrze przygotować się do procesu.

Kiedy możemy uzyskać rozwód?

W sytuacji, gdy pomiędzy małżonkami nastąpił trwały i zupełny rozkład pożycia. Rozkład pożycia jest trwały, jeżeli ustały więzi duchowe, fizyczne i gospodarcze łączące małżonków, zupełny, jeżeli więzi te ustały na tyle dawno, że wedle zasad doświadczenia życiowego powrót małżonków do wspólnego pożycia nie nastąpi.

Możemy wyróżnić 10 najczęstszych przyczyn rozkładu pożycia małżeńskiego:

 • niezgodność charakterów,
 • zdrada,
 • nadużywanie alkoholu,
 • narkomania,
 • agresja,
 • wrogi stosunek do rodziny współmałżonka,
 • nieporozumienia na tle finansowym,
 • dłuższa nieobecność,
 • różnice światopoglądowe,
 • niedopasowanie na tle seksualnym.

Ustalenie czy określona sytuacja może być uznana za przyczynę rozkładu pożycia, a w konsekwencji podstawą do rozwodu nie jest łatwe, dlatego już na etapie przygotowywania pozwu należy dokładnie przeanalizować swoją sytuację i wskazać najważniejsze okoliczności i dowody.

Oprócz samego orzeczenia rozwodu konieczne będzie rozstrzygnięcie o kwestiach dodatkowych, takich jak:

 • któremu z małżonków po rozwodzie będzie przysługiwała władza rodzicielska nad małoletnimi dziećmi,
 • w jakiej wysokości alimenty należy zasądzić,
 • w jaki sposób ustalić kontakty między dziećmi a rodzicami,
 • jak podzielić wspólny majątek małżonków,
 • w jaki sposób małżonkowie będą korzystać ze wspólnego mieszkania, itp.

Przygotowanie pozwu i przejście przez cały proces rozwodu, mogą być trudne pod względem merytorycznym i psychicznym. Dlatego warto skorzystać z pomocy i wsparcia profesjonalisty.

Pomożemy Ci przygotować się do tego postępowania. Doradzimy m. in. do jakiego sądu należy złożyć pozew, jaką opłatę należy uiścić, jakie dokumenty należy zgromadzić, jak ustalić grafik kontaktów z dziećmi, w jaki sposób sporządzić plan podziału wspólnego majątku.

Zapraszamy do kontaktu.

Zuzanna Jędrzejewska

Radca prawny

POLISOLOKATY, czyli umowy ubezpieczenia powiązane z funduszami kapitałowymi, to bardzo skomplikowane i ryzykowne produkty inwestycyjne.

Wielu Klientów, decydując się na tego typu inwestycję, nie wiedziało, z jakim ryzykiem się ona wiąże. Ubezpieczeni, którzy chcieli rozwiązać zawartą z towarzystwem ubezpieczeniowym umowę zobowiązani byli do zapłaty tzw. opłaty likwidacyjnej, która w wielu przypadkach odpowiadała wysokości zainwestowanego kapitału. UOKiK nałożył wielomilionowe kary na kilka instytucji finansowych, które w sposób nierzetelny informowały swoich klientów o ich prawach i obowiązkach, zaś zapisy umów dotyczące wygórowanych opłat likwidacyjnych uznane zostały przez sądy za tzw. klauzule abuzywne i wpisane na listę klauzul niedozwolonych prowadzonych przez UOKiK. Tym samym dla Klientów lokujących swoje oszczędności na tzw. polisolokatach otworzyła się możliwość odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

Jednak szansa odzyskania tych opłat nie jest uprawnieniem nieograniczonym w czasie. Opłata likwidacyjna stanowi świadczenie nienależne i zgodnie z aktualną linią orzeczniczą termin przedawnienia wynosi 10 lat. Z racji tego, iż największa popularność na tego typu produkty to lata 2008-2009, większość klientów, którzy stracili swoje środki, zrywając umowę z ubezpieczycielem już w pierwszym roku ma już niewiele czasu. Ich ewentualne roszczenia zaczną się przedawniać w 2018-2019 roku.

Nasza Kancelaria świadczy pomoc prawną w zakresie szczegółowej analizy możliwości prawnych dotyczących zawartych z instytucją finansową umów. Reprezentujemy ubezpieczonego na każdym etapie postępowania w sprawie odzyskania nienależnie pobranych świadczeń.

Zapraszamy do kontaktu.

www.jllegal.pl

kancelaria@jllegal.pl

tel. + 48 731 995 970

radca prawny Zuzanna Jędrzejewska

Dofinansowania na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 2018 roku wystartowały

– czas przygotować wniosek o dofinansowanie!

Szukasz źródeł finansowania na start?

Czy wiesz, że po spełnieniu odpowiednich warunków możesz otrzymać bezzwrotne środki finansowe na zakup niezbędnego sprzętu czy towaru, aby ruszyć z własnym biznesem?

Wiele firm powstało, przetrwało i rozwinęło się dzięki dotacjom. Z tej formy pomocy skorzystało w poprzednim roku kilku klientów naszej Kancelarii rozpoczynających bądź prowadzących swój biznes – dołącz do nich!

Skontaktuj się z Nami a przeprowadzimy w Twojej firmie audyt możliwości dotacyjnych. Powiemy Ci jak przygotować prawidłowy i skuteczny wniosek o dofinansowanie na realizację Twojego pomysłu. Zapoznamy Cię z warunkami, jakie należy spełnić by skorzystać z bezzwrotnej formy pomocy. Pomożemy przy sporządzeniu biznes planu, gromadzeniu niezbędnych dokumentów oraz przy wyborze najkorzystniejszej formy opodatkowania.

Prowadzisz własny biznes i chcesz się dalej rozwijać?

Skontaktuj się z Nami a my powiemy Ci, w jaki sposób pozyskać środki na szkolenia i kursy dla Ciebie i dla Twoich pracowników.

Zuzanna Jędrzejewska

radca prawny

TOP