Odzyskiwanie należności i oddłużanie

Kancelaria świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych jak i podmiotów gospodarczych w zakresie windykacji należności na etapie przedsądowym poprzez uczestnictwo w negocjacjach, na etapie sądowego sporu poprzez reprezentację przed sądami, jak i na etapie egzekucji poprzez reprezentację w postepowaniu egzekucyjnym. Kancelaria świadczy usługi również na rzecz kredytobiorców i pożyczkobiorców, mających problemy ze spłatą zobowiązania poprzez pomoc przy prowadzeniu negocjacji z wierzycielami w celu uzyskaniu jak najkorzystniejszych warunków spłaty zadłużenia.

Obszar praktyki:
  • etap przed sądowy – prowadzenie negocjacji, postępowanie polubowne zmierzające do zawarcia ugody, przygotowanie treści porozumień, wezwanie do zapłaty;
  • etap sądowy - zastępstwo procesowe w postępowaniach o zapłatę (postępowanie upominawcze, postępowanie nakazowe, postępowanie uproszczone);
  • egzekucja - reprezentacja w postępowaniach egzekucyjnych prowadzonych przez komornika, skarga na czynności komornika;
TOP