Prawo sportowe

Oferujemy specjalistyczną obsługę prawną dla zawodników, klubów i ośrodków sportowych, trenerów oraz sędziów wszelkich dyscyplin sportowych. W szczególności wspieraliśmy do tej pory prawnie dyscypliny sportu takie jak: jeździectwo, wyścigi samochodowe, siatkówka, golf, piłka nożna.

Obszar praktyki:

Współpraca ze sportowcami

 • Umowy z klubem sportowym, związkiem sportowym, trenerami, trenowanymi zawodnikami – sporządzenie, analiza
 • Egzekwowanie roszczeń wynikających z umów, np. nieopłacone wynagrodzenie z kontraktu sportowego
 • Reprezentacja w sporach z klubem, związkiem sportowym, zarówno w postępowaniu przedsądowym, przed sądem polubownym, jak i sądem powszechnym
 • Umowy sponsorskie, reklamowe, marketingowe, oferty dla sponsorów
 • Zakładanie i prowadzenie działalności sportowej – prawo i podatki, ubezpieczenie
 • Doradztwo przy rozliczaniu dochodów uzyskiwanych z uprawiania sportu, możliwe formy rozliczania
 • Dobra osobiste zawodnika, prawo do wizerunku i jego ochrona prawna
 • Postępowanie antydopingowe, postępowanie dyscyplinarne
 • Zmiana barw klubowych
 • Zabezpieczenie prawne  inwestycji sportowców i ochrona ich majątku
 • Pozostała bieżąca obsługa prawna sportowców i trenerów

 

Współpraca z klubami sportowymi i z ośrodkami sportowymi

 • Doradztwo w wyborze odpowiedniej formy prawnej dla klubu sportowego, ośrodka sportowego
 • Tworzenie i rejestracja klubu lub ośrodka sportowego w formie fundacji, stowarzyszenia, spółki: sporządzenie niezbędnej dokumentacji, reprezentacja przed właściwymi organami rejestrowymi, przekształcenie klubu
 • Opracowanie projektów umowy spółki, statutu, a także innych regulacji wewnątrzklubowych (m.in. statuty, uchwały, regulaminy), jak i ich zmian oraz opracowanie wszelkiej pozostałej dokumentacji na każdym etapie prowadzenia działalności sportowej
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez Klub (m.in. umowy z zawodnikami, umowy z trenerami, umowy z pracownikami, umowy sponsorskie)
 • Bieżąca obsługa prawna
 • Reprezentacja Klubu przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, związkami sportowymi, sportowymi organami arbitrażowymi
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków publicznych od Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 • Prawne aspekty funkcjonowania obiektów sportowych, pomoc prawna przy organizacji imprez sportowych
 • Doradztwo prawno- podatkowe

 

Obsługa prawna związków sportowych

Pomoc prawna w całym spectrum aspektów prawnych funkcjonowania związku sportowego.

 • Opracowanie wszelkich regulacji wewnętrznych (m .in. statuty, uchwały, regulaminy), jak i ich zmian oraz opracowanie wszelkiej pozostałej dokumentacji na każdym etapie
 • Sporządzanie oraz opiniowanie umów zawieranych przez związek (m.in. umowy z pracownikami, umowy z kadrowiczami, umowy z trenerami, umowy sponsorskie)
 • Reprezentacja związku w postępowaniach przed sądami powszechnymi, organami administracji publicznej, sportowymi sądami polubownymi, międzynarodowymi federacjami sportowymi
 • Pomoc w pozyskiwaniu środków publicznych od Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego
 • Bieżąca obsługa prawna.
TOP