Odszkodowanie i zadośćuczynienie

Kancelaria świadczy usługi w zakresie reprezentacji klientów przed ubezpieczycielami i sądami w sprawach o odszkodowania i zadośćuczynienie.

Obszar praktyki:
  • reprezentacja w negocjacjach i korespondencji z ubezpieczycielem;
  • reprezentacja na etapie dochodzenia roszczeń przed sądami powszechnymi;
  • szkody spowodowane wypadkami komunikacyjnymi;
  • szkody spowodowane wypadkami na terenie ośrodków sportowych;
  • roszczenia związane z utratą osób najbliższych;
  • roszczenia z tytułu rękojmi i gwarancji w zakresie obrotu pojazdami i maszynami;
  • odszkodowania od biur turystycznych;
TOP