Umowa Kupna - Sprzedaży Konia

 • radca prawny Natalia Łangowska i Checkers

 • sprzedaż polskiego konia do wybitnego holenderskiego hodowcy, który wyhodował m.in. konia Big Star i Taloubet Z

 • Prawne wsparcie w zakresie kupna i sprzedaży konia w Polsce lub też za granicą, sporządzenie lub analiza umowy sprzedaży dla nabywcy i sprzedawcy konia - dla osób sprzedających konie sporadycznie lub zajmujących się tym regularnie, umowy międzynarodowe, uniknięcie ryzyk związanych z kupnem/sprzedażą konia, zabezpieczenia umowne
 • Oferujemy swoje usługi w zakresie umowy sprzedaży koni w oparciu o duże doświadczenie jako radcy prawnego, ale także wieloletniego właściciela koni nabywanych i sprzedawanych w Polsce oraz za granicą.
 • Wszelkie transakcje asekurowane prawnie przez nas zabezpieczone są odpowiednio regulacjami prawnymi na wypadek wystąpienia u konia wady, o której nabywca nie wiedział w chwili kupna, tak ażeby uniknąć późniejszych problemów z dochodzeniem swoich roszczeń od sprzedawcy.
 • Różne formy sprzedaży: sprzedaż pod warunkiem, sprzedaż na raty, sprzedaż części konia – sprzedaż udziałów w koniu
 • Sprzedaż konsumencka, sprzedaż profesjonalna, sprzedaż przez rolnika – różnice prawo (odpowiedzialność) i podatki
 • Badania TÜV - ważne kwestie z punktu widzenia prawa
 • Rękojmia za wady konia, wady ukryte u konia
 • Dochodzenie roszczeń związanych z wadami koni zakupionych w Polsce lub za granicą, zwrot konia lub obniżenie ceny sprzedaży
 • Pismo zgłaszające sprzedawcy wady u konia, wezwanie o zapłatę, wezwanie do wydania dokumentów paszportu i innych, negocjacje, ugoda, reprezentacja w postępowaniu sądowym
 • Obrona sprzedawcy konia lub pośrednika w sprzedaży konia przed roszczeniami kupującego
 • Ograniczenie odpowiedzialności sprzedawcy przy sprzedaży konia. Odpowiedzialność za wady konia jest bardzo szeroka z mocy ustawy - Sprzedawcom koni proponujemy rozwiązania prawne minimalizujące ich późniejszą odpowiedzialność po sprzedaży konia.
 • Posiadamy praktyczną wiedzę w zakresie wyceny konia, wyceny wady w koniu / obniżenia ceny sprzedaży konia ze względu na jego wady, wyceny kosztów utrzymania i wytrenowania konia
 • Pośrednictwo w sprzedaży koni: - umowa o pośrednictwo w sprzedaży konia, - sprawa o zapłatę za pośrednictwo, - odpowiedzialność pośrednika
TOP