Ośrodki jeździeckie, Kluby jeździeckie, Pensjonat

 • Doradztwo przy wyborze formy prawnej prowadzenia działalności - z uwzględnieniem aspektu prawnego oraz podatkowego, założenie i rejestracja, a także bieżące prowadzenie działalności jako klub / stowarzyszenie / spółka / fundacja, przekształcenie lub zmiana formy prawnej, zamknięcie działalności
 • Bieżące doradztwo podatkowe w zakresie prowadzenia działalności przez poszczególne podmioty, możliwości obniżenia podatku i kosztów
 • Statut, umowa spółki, regulaminy, uchwały, wszelka pozostała dokumentacja – przygotowanie i przedłożenie do rejestru
 • Sporządzanie wszelkich umów, a także pełne doradztwo prawne i podatkowe dla celu prowadzenia każdego przedsięwzięcia związanego z końmi, takiego jak wybudowanie i prowadzenie stajni jako ośrodka rekreacyjnego i sportowego lub też hodowlanego, obejmujące uzyskanie pozwoleń administracyjnych, sporządzenie bieżących dokumentów jak np. umowa pensjonatu, regulamin stajni itd.
 • Umowa sprzedaży, umowa pośrednictwa w sprzedaży i kupnie konia, umowa dzierżawy lub użyczenia, umowa sponsoringu, umowa z klubem sportowym, umowa z zawodnikiem
 • Współpraca ze sponsorami, reklama w jeździectwie, oferta dla sponsora
 • Sprawy o zapłatę - brak zapłaty wynagrodzenia za wszelkie usługi związane z końmi, takie jak: opłata za pensjonat, trening koni, prowizja od sprzedaży konia
 • Odpowiedzialność właściciela ośrodka, odszkodowanie w wyniku odniesienia wypadku w jeździectwie, na terenie ośrodka jeździeckiego, również odpowiedzialność karna
 • Ubezpieczenie właściciela ośrodka
 • Pracownicy, prawo pracy, umowa o pracę, różne formy zatrudnienia, rozwiązanie stosunku pracy, spór z pracownikiem, regulamin pracy i wynagradzania
 • Reprezentacja pracownika – niezgodne z prawem zatrudnienie, niezgodne z prawem rozwiązanie stosunku pracy, sprawy o zapłatę wynagrodzenia i inne świadczenia, umowa o pracę, umowy cywilnoprawne

 

 • Dla portali internetowych oferujących towary lub usługi związane z końmi (sklepy), oferujemy sporządzenie obowiązkowych dla stron internetowych regulacji i pouczeń prawnych, takich jak: regulamin, informacje i oświadczenia o danych osobowych (RODO), pouczenia o prawie do odstąpienia od umowy itd., a również obsługę prawną związaną z wadami sprzedanych towarów
TOP