Międzynarodowa Sprzedaż - Kupno Konia

  • zakup wybitnego konia SITERMA w Holandii

  • SITERMA robiąca top karierę w Meksyku

  • Obecnie wiele koni sprzedawanych jest za granicę lub też konie sprowadzane są zza granicy.
  • Często pojawia się potrzeba przeprowadzenia transakcji, sporządzenia lub sprawdzenia umowy w obcym języku, najczęściej w języku angielskim lub niemieckim. Członkowie Kancelarii biegle posługują się tymi językami (certyfikaty językowe na poziomie C - zaawansowanym) i świadczą pomoc prawną w tych językach. Skutecznie reprezentujemy klienta za granicą, w tym w korespondencji z obcokrajowcami.
  • Obsługujemy Państwa transakcje oraz spory prawne na terenie całej Europy, dotyczy to przede wszystkim postępowania przed kupnem – sprzedażą konia, postępowania przedsądowego i negocjacyjnego po kupnie konia na terenie UE. Posiadamy szerokie znajomości prawników szczególnie w Niemczech, Belgii i Holandii, mogących poprowadzić Państwa sprawę przed Sądem tych krajów, jeżeli sprawa niestety nie znalazłaby rozstrzygnięcia na drodze polubownej lub nie mogłaby być prowadzona przed sądem polskim.
  • Oferujemy swoje usługi w zakresie obsługi prawnej międzynarodowej sprzedaży koni w oparciu o duże doświadczenie jako wieloletniego właściciela koni nabywanych i sprzedawanych za granicą. Ponadto już od kilku lat zabezpieczamy prawnie sprzedaż koni w ramach działalności Kancelarii.
  • Podkreślenia wymaga, że konsumenci polscy w pewnych przypadkach uprawnieni są do wytoczenia przed Sądem polskim sprawy przeciwko sprzedawcy konia z terenu Unii Europejskiej – nie muszą wnosić pozwu w miejscu zamieszkania sprzedawcy, co jest dużym udogodnieniem dla obywatela polskiego, a może także zapewnić większą skuteczność dochodzenia swoich racji.
  • Pomagamy także obcokrajowcom kupującym konie w Polsce lub sprzedającym konie do Polski.
TOP