Jeźdźcy – Umowy oraz Spory związane z Jeździectwem

  • Umowy dla jeźdźców, takie jak: umowa o trening konia, umowa z właścicielem konia, sponsoring, umowa o pracę, umowa z klubem sportowym, umowa z PZJ
  • Umowa sprzedaży konia, umowa pośrednictwa w sprzedaży i kupnie konia, umowa dzierżawy lub użyczenia
  • Współpraca ze sponsorami, reklama w jeździectwie, oferty dla sponsorów
  • Umowa pensjonatu, regulamin stajni
  • Wszelkie spory związane ze sportem jeździeckim, takie jak: - sprawy o zapłatę, tj. brak zapłaty wynagrodzenia za wszelkie usługi związane z końmi, przykładowo: trening konia, prowizja od sprzedaży konia, opłata za pensjonat, opłata dla kowala, opłata weterynaryjna, - sprawy o wszelkie szkody wynikające z niewywiązywania się z umowy, od sprzedawców koni, pośredników, jeźdźców
  • Reprezentacja przed PZJ i FEI, interpretacja i zastosowanie przepisów PZJ i FEI
  • Wszelkie indywidualne rozwiązania dotyczące specyficznej sytuacji prawnej lub też konieczności sporządzenia specjalnej umowy lub regulacji prawnej danej kwestii, w zależności od Państwa potrzeb
  • Czerpiemy z wiedzy i doświadczenia osób związanych z branżą jeździecką, takich jak: weterynarze, trenerzy, jeźdźcy, hodowcy, sprzedawcy
  • Oferujemy szybkie i najbardziej optymalne rozwiązanie Państwa sytuacji na podstawie wieloletniego doświadczenia jako radcy prawnego, a także z perspektywy jeźdźca i właściciela konia
TOP