Hodowla Koni, Ośrodki hodowlane

 • Hodowla koni w świetle przepisów prawa polskiego
 • Umowy sprzedaży – kupna koni, umowy dzierżawy, umowy sprzedaży nasienia
 • Odpowiedzialność lekarzy weterynarii, roszczenia wobec lekarza weterynarii z uwagi na błąd w leczeniu
 • Zakup ziemi rolnej, w tym przez osoby niebędące rolnikami
 • Zakup ziemi rolnej od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (wcześniej ANR)
 • Doradztwo prawne w zakresie prowadzenia działalności rolniczej
 • Ubezpieczenie rolnicze
 • Dofinansowanie dla rolników z ARiMR
 • Wywłaszczenie nieruchomości rolnych pod cele i drogi publiczne (odszkodowanie)
 • Warunki zabudowy oraz pozwolenie na budowę na obszarach wymagających uzyskania opinii RDOŚ co do potrzeby lub braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszarach NATURA 2000
 • Doradztwo przy postępowaniach w sprawie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym na obszarach NATURA 2000
 • Doradztwo w zakresie problematyki zagadnień administracyjnych procesu budowlanego, w szczególności reprezentacja w postępowaniu o: udzielenie pozwolenia na budowę, udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, o ustanowienie służebności gruntowej lub ustanowienie innego rodzaju ograniczonych praw rzeczowych
 • Analiza umowy sprzedaży lub dzierżawy nieruchomości gruntu rolnego, analiza stanu prawnego nieruchomości, księgi wieczyste
TOP