Zuzanna Jędrzejewska
Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego. Odbyła aplikację radcowską zakończoną pozytywnym złożeniem egzaminu radcowskiego. Aktualnie wpisana jest na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Szczecinie (nr wpisu SZ-1481).

Podczas odbywania aplikacji radcowskiej zdobywała doświadczenie w kancelariach radców prawnych i adwokatów. Jej dotychczasowa praktyka zawodowa pozwoliła ugruntować i poszerzyć zdobytą wiedzę teoretyczną, a także wzbogacić ją o szerokie umiejętności praktyczne. Stale podnosi swoje kwalifikacje poprzez uczestnictwo w szkoleniach i kursach. Włada językiem angielskim.

TOP