• Unieważnienie kredytu frankowego

Kredyty frankowe

Jedną ze specjalizacji Kancelarii są roszczenia związane z tzw. kredytami „ frankowymi ”. Zajmujemy się dochodzeniem w procesach sądowych zwrotów od banków nadpłat z tytułu stosowania niedozwolonych klauzul w umowach kredytowych. Występujemy o unieważnienie kredytów we frankach bądź o ich przewalutowanie, ustalając przede wszystkim najlepsze rozwiązanie dla naszego Klienta, zawsze przy uwzględnieniu jego maksymalnego interesu.

Wadliwość kredytów frankowych

Kredyty hipoteczne powiązane z walutą (denominowane w CHF lub indeksowane do CHF) zwane potocznie kredytami frankowymi, udzielane w latach 2004-2009 są wadliwe prawnie. Umowy kredytów frankowych zawierają klauzule abuzywne (niedozwolone), które mogą powodować, iż taki kredyt przestaje być kredytem walutowym lub powodują skutek w postaci nieważności umowy.

Kredyty frankowe zyskały aż taką wielką popularność na przełomie lat 2006-2009 ze względu na niższe oprocentowanie kredytów w stosunku do kredytów złotowych. Banki oferowały kredyty denominowane/indeksowane we frankach, gdzie mogły zastosować oprocentowanie wg stopy LIBOR.

Unieważnienie umowy kredytowej w całości

Unieważnienie umowy w całości powoduje zwrot przez bank wszystkich wpłat jakie zostały dokonane na rzecz banku, i jednocześnie rodzi obowiązek oddania bankowi kwoty wypłaconego kredytu w wysokości z dnia wypłaty.

Odfrankowienie umowy kredytowej

Tzw. „odfrankowienie” skutkuje zwrotem przez bank nadpłaty oraz spłacaniem kredytu w dalszym ciągu jako złotowego. Sąd po usunięciu z umowy niedozwolonych klauzul odnoszących się do waloryzacji kredytu, tj. powiązania wysokości kapitału kredytu i wysokości raty z bankowym kursem waluty obcej, orzeknie o unieważnieniu umowy w części.

Strategia działania

Prawnicy Kancelarii wskazują klauzule abuzywne (niedozwolone) w umowie. Sprawdzamy aktualne szanse powodzenia w Sądzie dla danego banku i danych umów kredytowych. W oparciu o przedstawione przez Państwa informacje dotyczące umowy kredytowej przygotowujemy wezwanie do zapłaty do banku. W razie braku konstruktywnej reakcji na wezwanie po stronie banku, sporządzamy pozew do Sądu. Po złożeniu pozwu w Sądzie aktywnie uczestniczymy w procesie sądowym, podejmując wszelkie działania celem zakończenia sprawy z maksymalnie korzystnym wynikiem dla naszego Klienta. W konkretnej sprawie podejmujemy wszystkie przewidziane przez prawo działania, które okażą się konieczne dla wygrania sprawy, np. wnioski do UOKiK.

Co można zyskać?

Szanse na uwolnienie się od kredytu frankowego obecnie znacznie wzrosły. Współczynnik wygranych spraw jest bardzo wysoki, linie orzecznicze sądów są coraz bardziej korzystne dla frankowiczów, w Sądach w całej Polsce pojawiają się informacje o kolejnych zwycięstwach. Sytuacja ta sprawia, iż umowa kredytu we frankach wręcz "domaga się" złożenia pozwu przeciwko bankowi. Należy przeliczyć koszty procesu i zestawić je ze spodziewanymi korzyściami z wygranej sprawy sądowej – i złożyć pozew. Frankowicz może odzyskać nadpłacone pieniądze z banku oraz uwolnić się z toksycznego kredytu. Pozew jest bez wątpienia najskuteczniejszą i najczęściej jedyną drogą w sprawie. Spodziewać się można unieważnienia kredytu lub co najmniej odwalutowania kredytu oraz zwrotu bezzasadnie pobranych przez bank od frankowicza opłat.

Dlaczego warto złożyć pozew jak najszybciej?

Złożenie pozwu lub zawezwanie do próby ugodowej powinno się odbyć jak najszybciej, ponieważ termin w jakim możemy dochodzić zwrotu wpłaconych rat, prowizji, kwot ubezpieczeń wynosi według większości interpretacji w orzecznictwie sądowym 10 lat, więc każde odwlekanie powoduje że raty starsze niż sprzed 10 lat mogą zostać uznane za przedawnione. Z chwilą wniesienia pozwu raty przestają się przedawniać.

 

Ponadto, orzecznictwo w sprawach frankowych, szczególnie po wydanym dnia 3 października 2019 r. (C-260/18) wyroku przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w sprawie Państwa Dudziak, jest jeszcze bardziej korzystne dla frankowiczów. W następstwie unieważnienie kredytu stało się jeszcze łatwiejsze. Sąd Najwyższy orzeczeniem z dnia 11 grudnia 2019 roku o sygn. V CSK/382/18 przesądził, iż obecnie utrzymanie w mocy umowy o kredyt frankowy jest z uwagi na abuzywność postanowień umownych niemożliwe. Starsze wyroki Sądu Najwyższego zawierają już mniej aktualne stanowisko. W wyrokach tych Sąd Najwyższy uznał : w dniu 4 kwietnia 2019 roku (wyrok III CSK 159/17 ) oraz w dniu 9 maja 2019 roku (wyrok I CSK 242/18), że kredyty powiązane z walutą mają być wykonywane jako kredyty w PLN ze stawką LIBOR. W wyroku zaś z dnia 24 października 2018 r. (II CSK 632/17) Sąd Najwyższy odszedł od koncepcji rozliczenia kredytu kursem średnim NBP.

Koszty postępowania

Wycena Państwa sprawy jest bezpłatna, o ile przedstawią Państwo informacje dotyczące Państwa kredytu w formie mailowej. Za analizę dokumentów i przedstawienie wniosków z analizy w formie telefonicznej albo mailowej, lub też podczas spotkania z prawnikiem pobierane jest honorarium za czas konsultacji, zaliczane następnie na rzecz wynagrodzenia za sprawę.

Podczas rozmowy telefonicznej, w wiadomości e-mailowej albo w czasie spotkania z prawnikiem omawiamy z Klientem założenia pozwu, szacunkowe kwoty ewentualnych roszczeń, koszty postępowania i szanse na powodzenie sprawy. Honorarium kancelarii jest ustalane indywidualnie dla każdego Klienta w zależności od stopnia skomplikowania konkretnej sprawy oraz kwoty roszczenia. W sprawach dotyczących kredytów frankowych dopuszczamy i często stosujemy rozliczenie ratalne. Ewentualnie, jeżeli Klienta nie stać na prawnika z wyboru, po udokumentowaniu takiego stanu rzeczy przygotujemy wniosek o przyznanie prawnika z urzędu (np. z konkretnym wskazaniem prawnika naszej Kancelarii) oraz o zwolnienie z kosztów.

Złożenie pozwu jest płatne i wiąże się z obowiązkową opłatą sądową 1000 zł, opłata skarbowa za pełnomocnictwo – 17 zł. Jest wysoce prawdopodobne, że w trakcie procesu, na jego zaawansowanym etapie, w celu wykazania roszczeń kredytobiorcy co do wysokości, pojawi się konieczność zapłaty zaliczki za opinię biegłego sądowego. Zaliczki to z reguły koszt około 2000 zł. Opinie biegłych w zakresie wyliczeń kredytobiorców roszczeń nie powinny kosztować więcej niż 2.000 – 3.000 zł. Po wygranym procesie odzyskuje się te środki oraz oczywiście o wiele więcej pieniędzy, które odda bank.

 

 

 

 

 

TOP