Od 9 lipca 2018 r. obowiązują nowe zasady dotyczące terminów przedawnienia długów.

Jedną z najważniejszych zmian jest skrócenie podstawowego terminu przedawnienia do lat 6.

Również roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu, orzeczeniem sądu polubownego, stwierdzone ugodą zawartą przed sądem albo sądem polubownym albo ugodą zawartą przed mediatorem przedawnia się z upływem 6 lat.

Sąd będzie z urzędu badać, czy roszczenie nie uległo przedawnieniu, a opierając się na względach słuszności będzie mógł nie uwzględnić przedawnienia i wydać wyrok zgodny z żądaniem powoda.

Ponadto, koniec terminu przedawnienia przypadać będzie na ostatni dzień roku kalendarzowego, chyba że termin przedawnienia będzie krótszy niż dwa lata.

Nowe przepisy mają za zadanie ograniczyć działalność rynku starych długów i poprawić sytuację prawną dłużników, którzy często nie wiedzą, jak skorzystać z zarzutu przedawnienia. Z drugiej jednak strony, krótszy okres przedawnienia zaktywizuje wierzycieli do występowania na czas z roszczeniami i może spowodować szybszą sprzedaż długów podmiotom trzecim.

Zuzanna Jędrzejewska

radca prawny

W związku z rozpoczęciem sezonu wakacyjnego i planowaniem urlopów warto zwrócić uwagę na istotne zmiany jakie zaszły w branży turystycznej.

1 lipca weszła w życie nowa ustawa o imprezach turystycznych i usługach powiązanych, dzięki której klienci z całej UE będą chronieni na takim samym poziomie. Założeniem zmian jest łatwiejsze dochodzenie swoich praw i zrozumienie warunków umowy,  które mają być spisywane zrozumiałym językiem.

Kilka najważniejszych zmian:

– możliwość dochodzenia odszkodowania nie tylko od biur podróży, ale także od podmiotów, które ułatwiają nabycie usług turystycznych;

– wydłużenie terminu przedawnienia roszczeń – konsument będzie miał 3 lata na zareklamowanie usługi turystycznej;

– możliwość odstąpienia od umowy zawartej przez konsumenta za pośrednictwem internetu w terminie 14 dni, co do zasady bez podania przyczyny i ponoszenia kosztów;

– prawo do rezygnacji z wycieczki w przypadku wystąpienia nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności występujących w miejscu docelowym lub jego najbliższych sąsiedztwie;

– rozszerzony obowiązek informacyjny organizatora przed zawarciem umowy;

– kary pieniężne do 50 tys. zł dla organizatorów i sprzedawców za naruszenie obowiązków określonych w ustawie;

– kara grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat trzech za organizowanie turystyki bez wymaganego wpisu lub wbrew zakazowi.

Czytajmy uważnie umowy, zwracajmy uwagę na koszty w przypadku rezygnacji, sprawdzajmy organizatora i wymagajmy od niego danych kontaktowych, sprawdzajmy sytuację polityczną w miejscu wyjazdu, zadbajmy o ubezpieczenie wycieczki, porównujmy zapewnienia organizatora do faktycznych warunków panujących w miejscu pobytu.

Pamiętajmy, że cały rok czekamy i odkładamy fundusze na wymarzony wypoczynek. Zatem w przypadku braku zgodności warunków umowy z zapewnieniami organizatora – dochodźmy swoich praw!

Zespół Kancelarii życzy wszystkim Klientom udanego wypoczynku.

Zuzanna Jędrzejewska

Radca prawny

 

 

 

Czy jesteś gotowy na RODO?

Od 25 maja 2018 r. stosujemy bezpośrednio i w całości nowe rozporządzenie o ochronie danych osobowych osób fizycznych w związku z ich przetwarzaniem (RODO).

Dbamy o to, aby nasi Klienci dostosowali swoje biznesy do nowych przepisów.

Co robimy:

 • Doradzamy przedsiębiorcom,
 • Szkolimy pracowników,
 • Pomagamy w przeprowadzeniu audytu w firmie,
 • Przygotowujemy potrzebne dokumenty.

Dla tych, którzy nie zdążyli jeszcze zapoznać się z nowym prawami i obowiązkami oferujemy kompleksowe wdrożenie RODO, dopasowane do profilu firmy.

Nie jest za późno – dowiedz się czy jesteś gotowy na RODO!

radca prawny Zuzanna Jędrzejewska

Polityka prywatności

W związku z tym, że z dniem 25 maja 2018 r. zastosowanie ma rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), pragniemy w jasny i przystępny sposób poinformować Państwa o zakresie przetwarzania danych osobowych, Państwa prawach i Naszych obowiązkach.

Kto jest administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest Zuzanna Jędrzejewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą „Kancelaria Radcy Prawnego Zuzanna Jędrzejewska” z siedzibą w Szczecinie, ul. Panieńska 12/1, 70-535 Szczecin, NIP 8542309494, dalej „Administrator”.

Jak można się z Nami skontaktować w sprawie danych osobowych?

Możecie Państwo skontaktować się z nami na kilka sposobów, tj.:

 • Osobiście w siedzibie Administratora,
 • Listownie na adres: ul. Panieńska 12/1, 70-535 Szczecin,
 • E-mailem na adres: kancelaria@jllegal.pl,
 • Telefonicznie: + 48 731 995 970.

Jak możemy wejść w posiadanie Państwa danych osobowych?

 Możecie Państwo przekazywać nam dane osobowe podczas:

– kontaktowania się z Nami poprzez formularz kontaktowy na stronie internetowej,

– korzystając z treści dostępnych na stronie internetowej,

– w toku zawierania i realizacji umowy o świadczenie usług prawnych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych:

Państwa dane osobowe wykorzystujemy:
a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania treści gromadzonych na stronie internetowej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
b) w celu świadczenia pomocy prawnej – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO);

 1. c) w celach podatkowych i rachunkowych, w zakresie w jakim przepisy prawa wymagają od Nas przetwarzania Państwa danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
  d) w celach analitycznych i statystycznych – wówczas podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności użytkowników strony internetowej, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług;
  e) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO);
 2. f) na podstawie wyrażonej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO).

Niniejszym informujemy, że zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych łatwo możecie Państwo w każdej chwili wycofać. Wówczas jednak może się zdarzyć, że nie będziemy mogli świadczyć Państwu określonych usług.

Jakie dane osobowe przetwarzamy i w jaki sposób?

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszych usług, dobrowolnie zawierają Państwo z nami umowę. Podajecie wówczas swoje dane osobowe takie jak m.in. imię i nazwisko, adres e-mail, dane adresowe, numer telefonu, numer identyfikacji podatkowej i inne. Korzystając ze strony internetowej Administratora wchodzimy w posiadanie również innych danych, takich jak adres IP urządzenia (komputera, laptopa, telefonu komórkowego) z którego korzystacie Państwo przeglądając Naszą stronę internetową.

Komu udostępniamy Państwa dane osobowe?

W niektórych sytuacjach mamy prawo przekazać dalej Państwa dane osobowe – jeśli będzie to konieczne abyśmy mogli wykonywać nasze usługi.

Państwa dane osobowe możemy udostępniać:

1.osobom upoważnionym przez nas – naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki,

2.podmiotom przetwarzającym – którym zlecimy czynności wymagające przetwarzaniach danych.

Jeżeli uznacie Państwo, że jakaś decyzja w stosunku do Was podjęta została niesłusznie lub w sposób nieprawidłowy, przysługuje Państwu prawo do jej zakwestionowania.

Jak długo i na podstawie jakich kryteriów będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe?

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez nas w okresie obowiązywania łączącej nas umowy. Następnie po jej zakończeniu będziemy przetwarzać dane niezbędne do wypełniania ciążących na nas obowiązków prawnych, przetwarzając je w okresie wskazanym w przepisach prawa powszechnie obowiązującego lub zgodnie z kryteriami w nich wyznaczonymi. W przypadku braku sprzeciwu, w tym okresie Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celach realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów. Ponadto, gdy zaistnieją ważne, prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub podstawy do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody, będziemy przetwarzać nie dłużej niż do chwili, w której taką zgodę Państwo wycofają.

Jakie uprawnienia przysługują Państwo i jak je zrealizować?

W związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych, mają Państwo prawo do:

 1. dostępu do tych danych,
 2. poprawienia danych osobowych lub uzupełnienia danych osobowych niekompletnych,
 3. usunięcia danych osobowych przetwarzanych bez podstawy prawnej,
 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 5. przeniesienia danych osobowych,
 6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z powyższych uprawnień mogą Państwo skorzystać w zakresie określonym w RODO.

Jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie wyrażonej zgody, mogą Państwo tę zgodę w każdej chwili wycofać. Jeżeli będziecie Państwo zainteresowani realizacją, któregokolwiek z powyższych uprawnień prosimy o kontakt z Nami.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Dokładamy wszelkich starań, aby przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywało się w sposób zgodny z przepisami prawa. Zapewniamy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych, w szczególności uniemożliwiające dostęp do nich osobom trzecim lub ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiegające utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu. Jeżeli jednak uznacie Państwo, iż dopuściliśmy się naruszenia, mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Przekazywanie danych osobowych do Państw spoza Unii Europejskiej

Informujemy, że Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane przez podmioty spoza Unii Europejskiej.

Dziękujemy za zapoznanie się z powyższą informacją, której przekazanie wynika z obowiązków nałożonych na Nas przez RODO.

Polityka cookies

Cookies (inaczej ciasteczka) to niewielkie informacje tekstowe, umieszczane na komputerze użytkownika w celu:

– realizacji usługi udostępnianej przez witrynę i zapewnienia jak największej wygody korzystania z serwisu, wprowadzania i zapisywania pewnych informacji,

– tworzenia liczników, statystyk, monitorowania aktywności i oceny korzystania z witryny przez odwiedzających,

– tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu.

Ta witryna korzysta z Google Analytics, usługi udostępnianej przez spółkę Google, Inc. (zwanej dalej „Google”) służącej do analizy i monitorowania oglądalności/aktywności stron internetowych. Google Analytics korzysta z cookies. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane Google i przechowywane przez nią na serwerach Google. Informacje o zabezpieczeniu danych przetwarzanych przez Google, znajduje się na stronie: http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Google może również przekazywać te informacje osobom trzecim, jeżeli będzie zobowiązana to uczynić na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub w przypadku, gdy osoby te przetwarzają takie informacje w imieniu Google. Google nie będzie łączyła adresu IP użytkownika z żadnymi innymi danymi będącymi w jej posiadaniu.

Korzystanie z tej witryny oznacza zgodę użytkownika na wykorzystywanie cookies, w tym na potrzeby działania „Google Analytics”. Korzystając z tej witryny użytkownik zgadza się na przetwarzanie przez Google danych użytkownika zawartych w cookies w sposób i w celach określonych powyżej.

Użytkownik może zrezygnować z wykorzystywania z cookies wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z niektórych funkcji witryny może okazać się niemożliwe.

 

W razie pytań zapraszamy do kontaktu

radca prawny Zuzanna Jędrzejewska

 

TOP